Category: Dokumenty školy

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle v oblasti prevence negativních jevů. Blíže rozvádí preventivní činnost ve výuce, specializovanou činnost, oblast prevence, metody a formy. Jeho součástí je školní program proti šikanování...

Školní řád

Školní řád upřesňuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Byl projednán na pedagogické radě dne 18. listopadu 2020 a platí od 19. listopadu 2020. – příloha Školního řádu: Vnitřní řád školní družiny –

Plán práce školy

V plánu práce naší školy pro školní rok 2020/2021 najdete rozdělení úvazků jednotlivým vyučujícím, rozvrhy hodin, plán činnosti a kontrolní činnosti. Plán byl schválen na pedagogické radě 25. 8. 2020.

Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti naší základní školy ve školním roce 2019/2020. Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole, přehled oborů vzdělávání, učební dokumenty, personální zabezpečení školy, údaje o přijímacím řízení, výsledky vzdělávání žáků, údaje...

Koncepční záměry školy

Koncepce naší základní školy na roky 2020 – 2025 byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 25. srpna 2020. Koncepční záměry školy pro období 2020 – 2025 prezentovat vzdělávací nabídku školy rodičům a...

Tiskopisy

Dotazník pro rodiče žáků slouží k tomu, abychom údaje žáka mohli zavést do školní matriky. Posudek zdravotní způsobilosti dítěte slouží při účasti žáka ve škole v přírodě či na jiné zotavovací akci. Vystavuje ho dětský lékař...

Pravidla pro hodnocení žáků

V pravidlech pro hodnocení žáků najdeme zásady hodnocení a způsob získávání patřičných podkladů. Pravidla pro hodnocení žáků byla projednána na pedagogické radě dne 27. srpna 2015 a jsou v platnosti od 1. září 2015.

Tematické plány pro 1. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 1. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu – tedy to, co by žák měl umět. Tematické plány v jednotlivých...

Tematické plány pro 2. ročník

Přibližné rozvržení učiva do jednotlivých měsíců pro 2. ročník. U vyučovacích předmětů jsou kromě učiva také uvedeny výstupy podle školního vzdělávacího programu – tedy to, co by žák měl umět. Tematické plány v jednotlivých...

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat